page_banner

Koji je japanski carinski kod za p-tert-oktilfenol?

Kineski naziv za p-tert-oktilfenol
kineski alias oktilfenol;4-(1,1,3, 3-tetrametilbutil) fenol;4-(tercijarni oktilfenol);4-terc-oktilfenol;
Zove se 4-tert-oktilfenol
4-(2,4,4-trimetilpentan-2-il)fenol;p-tert-oktilfenol;4 – (1,1,3,3 – TetraMethylbutyl) fenol;t-oktilfenol;4-tert-oktilfenol;terc-oktilfenol;
CAS broj 140-66-9

Carinski kod Japana (HS kod) : 290719990
Sažetak: HS: 290719990. Drugi monofenoli.Opšta tarifa:.STO tarifa: GSP tarifa:.


Vrijeme objave: Feb-20-2023