page_banner

Koje su sirovine za proizvodnju i nizvodno od 4-tert-butilfenola?

Osnovne informacije:
Kineski naziv je 4-tert-butil fenol
kineski alias p-tert-butilfenol;4-hidroksi-1-terc-butilbenzen;4-(1,1-dimetil etil) fenol;
Zove se 4-tert-butilfenol
p-tert-butilfenol;4-terc-butilfenol;
CAS broj 98-54-4

Upstream sirovina
CAS broj Kineski naziv
123324-71-0 4-terc-butilfenilborna kiselina
3972-65-4, 4-terc-butil bromobenzen
35779-04-5 4-terc-butil jodobenzen
75-65-0 terc-butanol
108-95-2 fenol

Nizvodni proizvod
Naziv CAS broja
98-54-4, 4-terc-butil fenol
106-94-5 propan bromid
75-88-7 hlorotrifluoroetan
7664-93-9 sumporna kiselina
7697-37-2 azotna kiselina


Vrijeme objave: Feb-20-2023